Een thuis vinden

In een bijzonder begeleid wooninitiatief

Gezinshuis kindvoorop heeft als hoofdactiviteit het beheren van wooninitiatieven en de opvang en huisvesting voor kinderen met ADHD, PDD NOS, ODD of autistische kinderen.
Kinderen en jongeren met een geldige jeugdzorg of CIS indicatie.
Crisisopvang voor kortere en/of langere termijn.
Wooninitiatief is gericht zijn op een kleinschalige woongroep waarbij de gezinssituatie het uitgangspunt vormt.

De locatie bevind zich in een gezonde doch enigszins beschermde omgeving.
Daar waar een jongere, jongere kan zijn, zich prettig kan voelen, zich kan ontwikkelen en mag groeien in zijn eigen tempo op weg naar volwassenheid. Daar waar jongeren die nergens een thuis hebben een tweede kans krijgen en worden geholpen hun weg te vinden naar de maatschappij. Waar nog ruimte en tijd is voor professionele hulp en begeleiding.